appstore googleplay
Siguenos en: Facebook Twitter

SEAE

Programes d'activitats aquàtiques

Cursos d'activitat aquàtica 2018-2019 (preinscripcio-inscripció)

Procediment preinscripcions

Es podrà fer la preinscripció a la recepció del complex  del 6 al 31 d'Agost en horari de la instal·lació i del 1 al 6 de setembre de dilluns a divendres de 10 a 13h i de dilluns a dijous de 16 a 19h.

 

S'elaboraran dos llistats:

  • 1er llistat :residents i abonats
  • 2on llistat: els no residents

Es donarà un full de preinscripció per nen, on hi constarà el numero de inscripció, nom i cognoms.

Un cop tancada la preinscripció s'atorgaran la  places mitjançant un sorteig.

Es podran preinscriure tants nens com es vulgui.

 

Sorteig

Es realitzarà un sorteig públic el 12 de setembre a les 10h del matí la recepció del complex.

Les places s'atorgaran mitjançant sorteig d'un numero a partir del qual marcarà l'ordre d'inscripció .

Primer, el numero dels residents, a partir del número consignat i, fins exhaurir els grups i/o llistat. Posteriorment el 2on llistat fins a omplir la totalitat de les places ofertes.

El llistat amb el numero  i les dates d'inscripció, es publicarà a partir  del 13 de setembre a les pàgines web del Patronat desde l'ajuntament  i del complex, així com a les dependències del Patronat i del complex  - No s'informarà dels resultats per telèfon -

 

INSCRIPCIÓ

Documentació necessària per la inscripció:

Es publicarà  el numero de preinscripció  a partir del qual començaran les inscripcions atorgant-li  dia i hora per la validació de la plaça consignada.

En cas de no presentar-se en el dia i hora que li pertoca per ordre de inscripció es perdrà l'ordre de preferència per la inscripció.

Es imprescindible portar tota la documentació necessària sinó no es podrà realitzar la inscripció i es perdrà la plaça.

Aquestes, s'aniran actualitzant cada finalització de procés fins a exhaurir-ne la totalitat.

Per formalitzar la inscripció s'haurà de presentar el full lliurat a la preinscripció i la documentació requerida:

  • Dades del nen complertes ( nom cognoms, data de naixement, direcció, telèfons
    contacte...)

A més de la documentació específica per llista:

  • 1er llistat:

Residents :


-Portar algun document que acrediti la residència del nen (DNI, full de padró...), en el cas que siguin els pares qui justifiquin la residència hauran de portar el llibre de família i DNI.

Abonats:

-Les dades del complex es validaran en el moment.

-Els abonats han d'estar d'alta en el moment de la inscripció i durant tot el període de la preinscripció

-A partir dels 6 anys nens han de ser abonats.  


La inscripció no es formalitzarà fins que no s'hagi fet efectiu el pagament.

En cas de no presentar-se en el dia i hora que li pertoca es perdrà l'ordre de preferència . 

Per poder realitzar la inscripció es imprescindible portar tota la documentació necessària sinó no es podrà realitzar aquesta.


 

Dates inscripcions

  • 1era selecció: 13 de setembre publicació dels llistats
  • 2ona selecció: 24 de setembre publicació dels llistats
  • Places disponble: 27 de setembre publicació de places disponibles, si fos el cas. A partir del  28 de setembre inscripció per ordre d'arribada. 

Les inscripcions es realitzaran a la recepció del complex.

 

<< volver