appstore googleplay
Siguenos en: Facebook Twitter

SEAE

Avis legal

Política de privadesa

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, consent que les dades personals proporcionades per vostè, siguin tractades com a dades de consulta per conèixer el nombre de visites i així poder millorar-la en el futur. La simple navegació no implica la identificació del usuari.

No obstant això, a través de l'emplenament dels formularis facilitats al Centre, o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a SEAE, l'interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas SEAE, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l'esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, a qualsevol moment vostè pot sol·licitar l'accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): SEAE, S.A., Avda. de Cornellá 13-15, local 11 - 08950 Esplugues de Llobregat,Barcelona.

 

 

Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 18 anys d'edat. SEAE recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte. També els informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

 

Xarxes socials. En fer-se amic de la nostra xarxa social en Facebook, Twitter i Instagram consent expressament en el tractament de les seves dades personals a l'entorn de les xarxes socials conforme a la seva política de privadesa. També consent expressament l'accés de SEAE al tractament de les seves dades contingudes en la llista d'amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de SEAE apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, li informem que les dades personals dels amics, fans o membres dels grups a les Xarxes Socials, seran incorporats a un fitxer que el seu titular és SEAE amb la finalitat de fer-li arribar informació sobre els nostres productes o enviar-li comunicacions publicitàries o promocionals a través de Facebook, Twitter o Instagram sobre notícies relatives a les activitats de SEAE.

La seva petició d'amistat o integració com a fan o membre del grup, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats. La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. SEAE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a SEAE la cancel·lació de les mateixes.
A qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a SEAE. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable (contacte): SEAE, S.A., Avda. de Cornellá 13-15, local 11 - 08950 Esplugues de Llobregat,Barcelona.

 

Enllaços a altres Webs. Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per SEAE, per això, SEAE no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privadesa poden ser diferents a la nostra.

 

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li. En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

 

<< volver